• پودر طلا به چه صورتی هست؟
  نشانه های گنج

  پودر طلا به چه صورتی هست؟

  پودر طلا به چه صورتی هست؟ پودر طلا به چه صورتی هست؟   این پودر طلا به چه صورتی هست که پودر طلا اینطور می شنوید که یک کوزه پیدا کردیم، داخلش خاکستر وجود داشت آن را ریختیم، بعد از اینکه که تحقیق کردیم فهمیدیم که پودر طلا بوده. ببینید، پودر طلا از داخل خمره بیرون می آید و فهمیدن اینکه طلا هست یا نه خیلی ساده می باشد، دلیلش این است که طلا خیلی سنگین می باشد اگر در دستتان بگیرید، سنگینی و دانه های طلا را حس خواهید کرد. اگر برای رد گم کردن با خاکستر یا خاک ذغال مخلوط شده باشد، دوباره از سنگینی اش متوجه می…

 • واقعیت نسخه گنج
  نشانه های گنج

  واقعیت نسخه گنج

  واقعیت نسخه گنج واقعیت نسخه گنج   جایی می خواندم که نگارنده وجود نسخه گنج را حاصل توهم و خیال پردازی دانسته و آن را یک دروغ بزرگ پنداشته بود. واقعیت نسخه گنج برای اثبات گفتار و ادعای خویش نیز مطالبی ذکر کرده بود. که حقیقتا نقل آنها وقت خوانندگان را خواهد گرفت. طبق معمول گفتارهای پیشین از شما دوست عزیز استدعا می کنیم. با تعقل و تفکر و کمی تمرکز فرض کنید دو هزار سال پیش از این عضوی در یک شهر یا یک آبادی و یا یک اجتماع کوچ نشین بودید فرقی نمی کند. شغل و پیشه شما چه باشد می توانید خود را کشاورز و یا یک…