• فلزیاب Adventis 2 ساخت کمپانی XP فرانسه
    فلزیاب ها

    فلزیاب Adventis 2 ساخت کمپانی XP فرانسه

    فلزیاب Adventis 2 ساخت کمپانی XP فرانسه فلزیاب Adventis 2 ساخت کمپانی XP فرانسه   این فلزیاب Adventis 2 ترکیبی هوشمندانه از تکنولوژی آنالوگ/دیجیتال است و از جدیدترین نواوری ها در زمینه طراحی و ساخت فلزیاب بهره میبرد و فلزیابی است که شما را با عمق کاوش، دقت و حساسیت و قابل اطمینان بودن سورپرایز خواهد کرد. دانش این شرکت در  تکنولوژی آنالوگ/دیجیتال این شرکت را در توسعه ریز پردازنده یکپارچه  آنالیز سیگنال های تفکیک یاری کرده است. به دلیل کاربرد فلزیاب ها در شرایط محیطی سخت کیفیت محصولات تولیدی  شرکت XP Metal Detectors  شما را شگفت زده خواهد کرد. این کمپانی بیشترین توجه را به نقاط حساس فلزیاب داشته…