• نقش مورچه در گنج و دفینه
  نشانه های گنج

  نقش مورچه در گنج و دفینه

  نقش مورچه در گنج و دفینه نقش مورچه در گنج و دفینه   در این مقاله برای شما نقش مورچه در گنج و دفینه را قرار دادیم . لانه مورچه در گنج یابی و دفینه یابی فقط به عنوان تشخیص جهت می تواند مورد استفاده قرار بگیرد . مورچه ها در جایی که زیرش خالی باشد به هیچ وجه لانه سازی نمی کنند .برای کارشناسی و رمزگشایی و تفسیر کامل نماد و نشانه لانه مورچه به ادامه مطلب مراجعه کنید نقش مورچه در گنج و دفینه تنها استفاده اى که از لانه مورچه میشه کرد تشخیص جهات است. خیلی از  دفینه هایی که عمق زیادی ندارند رو مورچه ها احاطه…

 • نشانه های گنج

  نقش مورچه در گنج و دفینه

  نقش مورچه در گنج و دفینه نقش مورچه در گنج و دفینه نقش مورچه در گنج و دفینه   لانه مورچه در گنج یابی و دفینه یابی فقط به عنوان تشخیص جهت می تواند مورد استفاده قرار بگیرد . مورچه ها در جایی که زیرش خالی باشد به هیچ وجه لانه سازی نمی کنند . برای کارشناسی و رمزگشایی و تفسیر کامل نماد و نشانه لانه مورچه به ادامه مطلب مراجعه کنید … لانه مورچه تو منطقه ای که مشکوک هست میتونه کمک کنه ؟ خیر ب هیچ عنوان… تنها استفاده اى که از لانه مورچه میشه کرد تشخیص جهات است. خیلی از دفینه هایی که عمق زیادی ندارند رو…