• هواکش دفینه در دفینه یابی
    نشانه های گنج

    هواکش دفینه در دفینه یابی

    هواکش دفینه در دفینه یابی هواکش دفینه در دفینه یابی   در این مقاله برای شما هواکش دفینه در گنج و دفینه یابی را قرار دادیم . در دامنه بسیاری از کوه ها و تپه های باستانی حفره ها و یا به قول هواکش هایی پیدا می شود که هر کاوشگر دفینه در وهله اول با دیدن آن به وجود یک خزانه امیدوار می شود و به این نتیجه می رسد که این سوراخ خا آنها را به دفینه می رساند ولی اینجنین نیست و هر هواکش و یا حفره داخل کوه نشانه دفینه نیست . این تفکر قدیمی وجود دارد که فلان سوراخ یا حفره هواکش سفید خانه یا…