• نشانه های اتاقک دفینه در حفاری
    نشانه های گنج

    نشانه های اتاقک دفینه در حفاری

    نشانه های اتاقک دفینه در حفاری نشانه های اتاقک دفینه در حفاری   در این مقاله برای شما نشانه های اتاقک دفینه در حفاری را قرار دادیم . مقبره های باستانی و تونل های و غارهای باستانی و همچنین تومولوس ها دارای چند اتاقک مخصوص می باشند . هر کدام از اتاقک ها مربوط به بخشی ساخته می شدند . یکی از اتاقک ها برای قرار دادن گنج و دفینه به کار گرفته می شد. نشانه های اتاقک دفینه در حفاری دوستان نکاتی مهم درمورد اتاقکها ببینید بعداز ساخت اتاقک در درون دالان ودر انتهای کار برای اینکه توانایی و استقامت اتاقکهای ساروجی ماندگار در آینده دچار ضعف و ترک…