تفاوت حکاکی ردیفی و برش سنگ

تفاوت حکاکی ردیفی و برش سنگ تفاوت حکاکی ردیفی و برش سنگ فرق بین حکاکی ردیفی و برش سنگ چه چیز هایی هست ؟ حکاکی ردیفی و برش سنگ ، با توجه به تصاویر شباهت حکاکی های ردیفی و برش سنگ در دوران قدیم را خواهید دید. اگر نشانه حکاکی های ردیفی با نظم باشد […]

فرق تل و قلعه-خاکی درگنجیابی

فرق تل و قلعه-خاکی درگنجیابی فرق تل و قلعه-خاکی درگنجیابی تفاوت تل و قلعه-خاکی درگنجیابی همانطور که از اسم آنها پیداست فرقی بین تل خاکی و قلعه خاکی وجود دارد، هر دوی آنها بصورت تپه هستند که از جنس خاک میباشند ولی تفاوت بین آنها در این است، که تل های خاکی در ابعاد کوچک […]

واقعیت نسخه گنج

واقعیت نسخه گنج واقعیت نسخه گنج نسخه گنج جایی می خواندم که نگارنده وجود نسخه گنج را حاصل توهم و خیال پردازی دانسته و آن را یک دروغ یزرگ پنداشته بود. واقعیت نسخه گنج برای اثبات گفتار و ادعای خویش نیز مطالبی ذکر کرده بود که حقیقتا نقل آنها وقت خوانندگان را خواهد گرفت. طبق […]