فرسایش عامل اشتباه درشناسایی علائم

فرسایش عامل اشتباه درشناسایی علائم فرسایش عامل اشتباه درشناسایی علائم عامل اشتباه در شناسایی علائم یکی از مسائلی که دوستان و عزیزان کاوشگر به آن بر می خورند فرسایش است مساله فرسایش که عمدتا باعث اشتباه در تشخیص علایم به قول دوستان حفار دستی با طبیعت می شود. کیفیت و جنس بعضی سنگ ها در […]

قبرشناسی درعلم آثارونشانه دفینه

قبرشناسی درعلم آثارونشانه دفینه قبرشناسی درعلم آثارونشانه دفینه قبر شناسی در علم آثار و نشانه دفینه میخواهیم ببینیم که قبرهای دوران قبل از اسلام به چه شکلی بوده اند و نوع دفن کردن اجساد به چه صورت بوده است. در زمان پیش از اسلام قبر زنها گرد ومدور بوده است و قبر مردها به صورت […]

نشانه شتردرگنجیابی ویافتن خمره طلا

نشانه شتردرگنجیابی ویافتن خمره طلا نشانه شتردرگنجیابی ویافتن خمره طلا علامت شتر در گنج یابی و یافتن صندوق یا خمره پر از طلا شتر در هر صورتی به هر شکلی در هر منطقه ای باشد نشان دهنده وجود گنج در آن منطقه می باشد. در گنج یابی -دفینه شتر معمولا صندوق یا خمره طلا می […]

نشانه دایره تودرتو در گنجیابی

نشانه دایره تودرتو در گنجیابی نشانه دایره تودرتو در گنجیابی علامت دایره تو در تو در گنج یابی و دفینه یابی آثار و علائم دایره تو در تو در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ اثر دایره تو در تو در گمانه اولیه معمولا بیان کننده تله هست و در زمان حفاری باید […]

نماد رخ در دفینه یابی

نماد رخ در دفینه یابی نماد رخ در دفینه یابی نشانه رخ در دفینه یابی و گنج یابی علامت رخ در دفینه یابی و گنج یابی :نماد رخ یکی از مهم‌ترین نمادها در ایران باستان می باشد که همواره دارای معانی و مفاهیم زیادی در دفینه یابی می باشد. تفسیر نماد کار ساده ای نیست […]