علامت و نشانه تک قبر در دفینه

علامت و نشانه تک قبر در دفینه علامت و نشانه تک قبر در دفینه قبرهای  دارای گنج و دفینه :   در هر حال ، قبل از هخامنشیان حدود سه هزار سال قبل ، ایرانیان از مس و مفرغ و آهن و برنج ، برای تزئینات و همچنین لوازم جنگی استفاده میکردند پس قبوری که […]