نشانه علامت بعلاوه روی سنگ

نشانه علامت بعلاوه روی سنگ نشانه علامت بعلاوه روی سنگ یکی دیگر از نشانه های مهم در گنج یابی و دفینه یابی علامت و نشانه بعلاوه بر روی سنگ می باشد . کارشناسی و رمزگشایی و تفسیر کامل آثار و علائم و نشانه های بعلاوه و به اضافه در دفینه یابی و باستان شناسی … […]