دفینه در تپه های باستانی

دفینه در تپه های باستانی

دفینه در تپه های باستانی دفینه در تپه های باستانی   در این مقاله برای شما تفسیر دفینه در تپه های باستانی را قرار دادیم. همه تپه ها دست ساز نیستند و برخی به صورت طبیعی ایجاد شده اند . برخی از تپه هایی که به صورت دست ساز درست شده اند دارای دفینه هستند […]

علائم دفینه در تپه های باستانی و تومولوس ها

علائم دفینه در تپه های باستانی و تومولوس ها علائم دفینه در تپه های باستانی و تومولوس ها تپه های طبیعی به صورت محسوسی مشخص بوده به شکلی که هیج نماد و نشانه ای در آنها یافت نمی شود البته امکان یافت شدن قبر بر روی آنها وجود دارد. تپه های دست ساز برای دفینه […]