۱۰ نشانه برای ادامه حفاری چیست

۱۰ نشانه برای ادامه حفاری چیست

۱۰ نشانه برای ادامه حفاری چیست ۱۰ نشانه برای ادامه حفاری چیست نشانه های امیدوار کننده برای ادامه حفاری وجود خاک بسیار نرم و یا ورقه ورقه شدن در حین کار یعنی خاک دستی از طبیعی خودش جدا میشود بیشتر وجود یک سنگ در بالا یا سنگ بزرگ در زیر است وجود رودخانه که از […]