فلزیاب نقطه زن اسلایسر SLICER

فلزیاب نقطه زن اسلایسر SLICER فلزیاب نقطه زن اسلایسر SLICER دستگاه فلزیاب نقطه زن اسلایسر SLICER فلزیاب نقطه زن اسلایسر SLICER از سیستم نفطه  زنی برای کاوش بهره میبرد. دقت بسیار بالا در تفکیک فلزات ، بالانس اتوماتیک به شما کمک میکند تا عمق ۶ متری بتوانید به کاوش انواع فلزات و … بپردازید. از […]