فلزیاب تصویریST100 proسان استون

فلزیاب تصویریST100 proسان استون

فلزیاب تصویریST100 proسان استون فلزیاب تصویریST100 proسان استون این فلزیاب تصویری و طلایاب تصویری S.T100 pro  سان استون امریکا از محبوبترین فلزیاب های جهان می باشد. این اسکنر دارای ویژگی های برتری نبست به سری قبلی خود میباشد. ویژگی های فلزیاب ST100 pro سان استون اسکن زمین و مشاهده هم زمان عمق کاوش ۸ متر […]